Místní knihovna v Hamrech nad Sázavou


Ocenění

 

Malá knihovnická slavnost 2014

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pravidelně každý rok, vždy v listopadu, oceňuje nejlépe pracující neprofesionální knihovny v Kraji Vysočina – letos to bylo již potřinácté. Titul knihovna Vysočiny získalo doposud 166 knihoven, 10 knihoven ocenění II. stupně a 6 knihoven bylo vyhodnoceno za nejlepší webové stránky.

Při vyhodnocení těch nejlepších vycházíme z návrhů pověřených knihoven a to krajské knihovny, MěK v Jihlavě, MěK v Pelhřimově, MěK v Třebíči a KMJS ve Žďáře nad Sázavou.

Rovněž v letošním roce získala z každého okresu jedna knihovna titul Knihovna Vysočiny 2014, další pak ocenění II. stupně - jsou to knihovny, které již jednou na MKS ocenění získaly, od té doby však zaznamenaly ve své činnosti další pokrok.

Stalo se již tradicí, že vyhodnotíme navíc i dvě neprofesionální knihovny v Kraji Vysočina s nejlepší webovou stránkou.

Titul Knihovna Vysočiny 2014 získaly knihovny:
Knihovna městyse Uhelná Příbram – knihovnice Jana Rejchartová (okres Havlíčkův Brod)
Obecní knihovna Kněžice – knihovnice Dana Žáková (okres Jihlava)
Obecní knihovna Pošná – knihovník Jaroslav Kropáček (okres Pelhřimov)
Místní knihovna Litohoř – knihovnice Helena Hanzalová (okres Třebíč)

Místní knihovna Hamry nad Sázavou – knihovnice Marcela Vašková (okres Žďár n. Sázavou)

Titul Knihovna Vysočiny 2014 – ocenění II. stupně:
Místní knihovna Horní Krupá – knihovnice Ludmila Cicková a Miloslava Beranová (okres  Havlíčkův Brod)
Místní knihovna Kamenice u Jihlavy – knihovnice Marie Rečová a Jaroslava Vébrová (okres Jihlava)
Místní knihovna Košetice – knihovnice Božena Duffková (okres Pelhřimov)
Obecní knihovna Hartvíkovice – knihovník Zdeněk Nováček (okres Třebíč)

Místní knihovna Rovečné – knihovnice Zdeňka Pospíšilová (okres Žďár n. Sázavou)

Ocenění za nejlepší webové stránky – na hodnocení se podílelo všech 5 pověřených knihoven. Na prvních dvou místech se umístily stejné knihovny jako v minulém roce. S největším počtem bodů zvítězila Obecní knihovna Oudoleň v okrese Havlíčkův Brod, kde vede knihovnu paní Olga Hussliková. Druhé místo obhájila Obecní knihovna Petrůvky v okrese Třebíč (mimochodem Knihovna roku 2010). Na tvorbě vynikajících webových stránek se podílí knihovnice Ing. Jana Krejčí  s paní Ivetou  Beštálovou.

 

Malá knihovnická slavnost, konaná pravidelně od roku 2002, přispívá k podpoře malých neprofesionálních knihoven. Získané ocenění je povzbuzením pro knihovníky v jejich další obětavé a nezištné práci. Naším cílem je však i podchycení většího zájmu zřizovatelů o provoz „svých“ knihoven.

Ve Žďárském regionu si zaslouží uznání zcela jistě Místní Knihovna Hamry nad Sázavou, kde je knihovnicí již 15 let paní Marcela Vašková. Knihovna je otevřena jednou týdně … „ale pokud čtenáři potřebují, jsem ochotna přijít po domluvě i mimo vyhrazený čas“, říká knihovnice. V rámci meziknihovní výpůjční služby paní Vašková osobně vyzvedává požadované tituly knih z KMJS ve Žďáře nad Sázavou, tudíž čtenáři nemusí platit poštovné. V mnoha případech obětavě donese požadovanou literaturu osobně až domů. Příkladná je spolupráce knihovny s místní MŠ. Děti přicházejí během dopoledne (tak jim to více vyhovuje) se svými učitelkami, aby se seznámily s knihovnou, knihami a staly  se tak novými čtenáři.

Minulý rok i letos knihovna spolupracovala s místní skupinou Údolí slunce při zajištění celostátní akce Noc s Andersenem. Děti přišly v podvečer do knihovny se svými vedoucími a zúčastnily se večerního programu. Ten sestával z četby a povídání o komisaři Vrťapkovi.

A opět si dovolím citovat slova knihovnice „měla jsem velkou radost, když jsem při této příležitosti slyšela číst děti, které před třemi roky přišly do knihovny poprvé za ručku se svými učitelkami z MŠ“.

 

Kontakt: 566 623 122